Make your own free website on Tripod.com

Waarom doet de Rabobank aan sponsoring?

Vanaf haar ontstaan is de Rabobank diep geworteld in de Rijense

gemeenschap en stimuleren wij allerlei ontwikkelingen in het werkgebied.

Het is dan ook logisch dat de Rabobank betrokken is bij KPJ Rijen die zich

op de jongeren van deze gemeenschap richt en activiteiten organiseert op

het gebied van sport, cultuur en ontspanning.

Sponsoring is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en via

sponsoring kan de Rabobank zich profileren en onderscheiden. Wij willen

KPJ Rijen ondersteunen en haar wensen helpen te realiseren. De Rabobank

leeft letterlijk met mensen mee. We bouwen mee aan een hogere kwaliteit

van de samenleving.

Op deze manier kan de Rabobank communiceren dat we een betrouw-

bare partner zijn in het maatschappelijk verkeer en een attractieve dienst-

verlener in het financiële verkeer. Tevens past sponsoring uitstekend bij het

coöperatieve karakter van de Rabobank. Sponsoring laat zien dat de

Rabobank betrokken is bij de lokale gemeenschap. Samenwerken, persoonlijk

en deskundig. Dáár gaat het ons om!

 

Rabobank Dongen-Rijen wenst KPJ Rijen veel

succes met het zeepvoetbaltoernooi!